Aankoopproces en aankoopkosten

Aankoopproces

Om een privé eigendom te kopen
 • De eerste belangrijke stap, nadat u uw keuze voor een woning hebt gemaakt en een goede deal hebt gesloten, is het ontvangen van een “intentieverklaring” van uw makelaar. De intentieverklaring is de basis van alle voorwaarden die tijdens de onderhandelingen zijn overeengekomen. Na uw goedkeuring op deze intentieverklaring, wordt deze verzonden naar de advocaten van de verkoper en de koper.
 • Op dit punt zal het de advocaat van de verkoper zijn die vervolgens alle eigendomsdocumenten zal doorsturen naar de advocaat van de koper. Zodra de advocaat van de koper zijn due diligence-procedure heeft uitgevoerd, stelt hij het ontwerp van de koopakte op, die ter beoordeling naar de advocaat van de verkoper wordt gestuurd. Het promessecontract moet worden ondertekend door de verkoper en de koper of door de personen die een volmacht hebben om dit te doen.
 • Op hetzelfde moment dat het promessecontract wordt ondertekend, zal de koper normaal gesproken een aanbetaling van 10% aan de verkoper doen, meestal via de klantenrekening van de advocaat. Dit bedrag van 10% kan worden gewijzigd naar aanleiding van het besluit dat in de intentieverklaring is vermeld.
 • De definitieve akte is de overdracht van de eigendom van het onroerend goed aan de koper en wordt ondertekend op een datum die in de intentieverklaring en op het notariskantoor is vastgelegd. Zij kunnen ook volmacht geven aan hun wettelijke vertegenwoordiger of aan de personen van hun keuze.
 • Het aankoopsaldo wordt dan betaald met de bijbehorende belastingen en de notaris registreert de transactie officieel. De advocaat van de koper registreert de nieuwe eigenaar in het kadaster en zorgt er meestal ook voor dat de rekeningen van de nutsbedrijven op naam van de nieuwe eigenaar worden gesteld.
Om een eigendom te kopen dat wordt gehouden in een bedrijfsstructuur
 • Het belangrijkste verschil na de intentieverklaring is het feit dat de advocaat van de koper de juridische zoekopdrachten voor de aankoop van het onroerend goed moet uitvoeren, voornamelijk om de due diligence van de bedrijfsstructuur uit te voeren, d.w.z. vertegenwoordiging, geschiedenis, boekhouding, garanties…
 • In plaats van een promesse-contract zal vervolgens een koopovereenkomst worden opgesteld door de advocaat van de koper en na ondertekening door beide partijen zal de gebruikelijke aanbetaling van 105 aan de verkoper worden betaald.
 • Het is belangrijk dat deze transactie plaatsvindt onder de jurisdictie van de vestigingsplaats van het bedrijf, maar ook onder de Portugese jurisdictie en zorg ervoor dat de formaliteiten die van toepassing zijn op de overdracht van de aandelen in de jurisdictie van de vestigingsplaats van het bedrijf worden gewaarborgd.
 • Het proces wordt voltooid doordat beide partijen eenvoudig voldoen aan de voorwaarden die zijn beschreven in de aandelenkoopovereenkomst en uiteraard zal de koper het saldo van de koopprijs overmaken aan de verkopers.

Aankoopkosten

Aankoopkosten voor een privé-eigendom
 • Wettelijke kosten : over het algemeen 1%
 • IMT : variabel, maar tot 6,5% en 7,5% voor eigendommen met een waarde van meer dan 1M
 • Stempelrecht : 0. 8% van de aankoopprijs
 • Notaris- en registratierechten: gewoonlijk tussen 800 en 1500
Aankoopkosten voor een woning in bedrijfseigendom
 • Juridische kosten: over het algemeen 1 tot 2%
 • Inkomstenbelasting: niet van toepassing bij vennootschappelijk eigendom
 • Stempelrecht: niet van toepassing
 • Notaris- en registratierechten: niet van toepassing
 • Vergoedingen voor beheermaatschappijen: over het algemeen tussen 1000-2000 /annum

Vergelijk aanbiedingen

Vergelijken