Signature Properties Solutions: EIGENDOMMEN TE REGISTEREN

EIGENDOMMEN TE REGISTEREN

Onder deze sectie geven  we de gelegenheid aan de eigenaars hun eigendom(en) op onze Web Site te egisteren.  Andere optie  is  te vragen dat Signature properties contact opneemt met de eigenaar  voor een evaluatie en voor de registratie van un eigendom(en) .

 Wanneer de eigenaar zijn eigendom(en) on line plaatst zal het alleen zichtbaar  zijn voor hem en voor het Signature Team zijn, het zal niet zichtbaar zijn  voor derde partijen . Deze sectie is onder constructie en zal beschikbaar  zijn eind Juli 2015.

VERKOPEN 

Eens tussen de eigenaar en Signature een overeenkomst is ivm waarde en voorwaarden, zijn volgende documenten vereist:

Kopie ID van de eigenaars en fiscaal nummer

Caderneta Predial     -  de fiscale registratie van de eigendom

Registo Predial – eigendom en land registratie

Licencenca de utilizacao –  licentie van de woning tot bewoning

Indien de eigenaar een bedrijf is: alle legale documenten van de vennootschap.

Plannen van de woning

Energie certificaat

         

SIGNATURE PROPERTIES SOLUTIONS COPYRIGHT © 2014 | AMI 10715