Signature Properties Solutions: OBJEKTEN

OBJEKTEN

Hier vindt U  de  lijst van eigendomen die door de eigenaars aan het  Signature Team zijn toevertrouwd om te verkopen en te huren 

Onder sectie  "Eigendommen te koop " vindt  U ook enkele nuttige informatie betreffende de aankoop procedure in Portugal .

AANKOOP

Een eigendom kopen in Portugal is een logisch en eenvoudig proces.  Nadat U hebt beslist welk pand U wenst aan te kopen, brengt U een bod uit rekening houdend met de vraagprijs en de aankoopvoorwaarden.

Indien Uw bod inclusief de meubelen betreft, dan dient U er zich van te vergewissen dat een inventaris is opgemaakt. Volgende elementen spelen een belangrijke  rol in het onderhandelingsproces of het aanvaarden van het bod:  contante en snelle aankoop,  een hypotheek reeds is goedgekeurd.

Eens er een akkoord is bereikt betreffende de aankoopprijs, wordt een reservatiedocument opgesteld en stort de koper 5000 eur op de rekening van zijn advokaat als deposit. Hier wordt dan ook een timing bepaald inzake voorlopige koopakte en de ondertekening van de akte. Tijdens de reserveringsperiode wordt de woning nietmeer voorgesteld aan andere eventuele geinteresseerden.

De volgende stap is de voorlopige koopakte (compromis). Dit is een bindend aankoopcontract welke een aanbetaling van minimum 10% van de koopsom inhoudt. Indien U nadien niet zou doorgaan met de aankoop, dan is deze aanbetaling verloren. Indien de verkoper niet zou doorgaan met de verkoop, dan dient de verkoper Uw aanbetaling 2x terug te betalen.

De ondertekening van de akte maakt U vervolgens definitief eigenaar. Indien U niet kan aanwezig zijn, dan kan Uw advokaat U vertegenwoordigen via volmacht.

 

Aankoopkosten

Er dient rekening te woeden gehouden met volgende aankoopkosten:

Voor de aankoop van een eigendom met een waarde boven de 530.000 eur, een vaste tax ad. 6% IMT 

Zegelrecht 0,8%

Registratie: kan oplopen tot 500 eur

Advokaat kosten: 1% van de aankoopwaarde.

Excel aankoopkosten berekening is beschikbaar bij Sgnature Team 

 

NIET INWONENDE RESIDENT

In 2009 werd het  ´non habitual resident´ regime ingevoerd om hogere waarde activiteiten aan te trekken en werd beschikbaar voor elk  persoon welke niet voorheen inwonend Portugeese burger is geweest.

Om te worden beschouwd als een Portugees tax onderworpen individu, dient U minimum 183 dagen te verblijven in Portugal of een eigendom te beschouwen als uw toekomstig resident adres.

20% tax is toepasbaar op salarissen , of andere Portugeese professionele inkomsten, zoals scheikundige, artiestieke,  technische funcies.

Buitenlandse pensioenen betaald aan ´non habiutal residents´zijn vrij van belasting indien deze niet zijn verworven in Portugal en niet onderworpen zijn aan tax verminderingen in Portugal.

Bovendien is er een verlaagde tax op dividenten, andere investerings inkomsten alsook erfenis en donnaties.

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

GOLDEN VISA

In 2012 lanceert Portugal het  ´Golden Visa´programma om buitenlandse investeerders aan te trekken inclusief een permanente Visa  voor niet EU inwoners.

Volgende voorwaarden zijn hieraan verbonden:

-  vastgoed investering in Portugal ad. min 500.000 eur, niet gelinkt  aan een hypotheek noch enige schulden.

- een investeringskapitaal + 1.000.000 eur

- creatie van 30 jobs in Portugal

De investering kan gebeuren als individu als via een vennootschap.

Eens de aanvraag voor een Golden visa is gedaan, volgende voorwaarden en officiele documenten  zijn vereist:

- bewijs dat de investeerder solvabel is

- bewijs van een zorg  verzekering

- bewijs van residentie en eigendom in Portugal

- bewijs van goed gedrag en zeden

Na voorlegging van deze documenten zal de Portugeese overheid binnen de 60 dagen hun akkoord al dan niet mededelen.

De investering dient minumun 5 jaar in Portugal te blijven, alsook de investeerder dient minimum 7 dagen te verblijven  in Portugal het eerste jaar en 14 dagen per jaar de jaren die erop volgen.

Het bezit van de Golden Visa geeft de houder alle Portugeese inwoners rechten, toegang tot ziekenzorg, onderwijs, etc..vrij verkeer in de Schengen landen.

 

Voor verdere info is een portugeese advokaat of accountant aangewezen,

 

SIGNATURE PROPERTIES SOLUTIONS COPYRIGHT © 2014 | AMI 10715